Firemní vzdělávání

Společnost B e H o spol. s r.o. má zájem na vzdělávání svých zaměstnanců. Pravidelně vyhodnocujeme potřeby svých pracovníků na zvyšování kvalifikace, vytváříme podmínky k naplnění tohoto cíle a zvyšujeme tak motivaci a loajálnost svých zaměstnanců.

Pro své zaměstnance společnost zajišťuje školení a semináře vyplývající ze zákona, odborné a profesní vzdělávání. Vyhledáváme nové možnosti rozvoje odborných i osobnostních znalostí zaměstnanců. Využíváme vzdělávací a operační programy evropského sociálního fondu.

Snažíme se zabezpečit kvalifikované, vzdělané a schopné lidi potřebné k uspokojování současných i budoucích potřeb společnosti.