Politika jakosti

Společnost B e H o spol.s r.o. je ryze česká firma se sídlem v regionu, ve kterém podniká. Její dobré jméno je podloženo dlouholetou prací na budování organizace, založené na poctivém a seriózním jednání se zákazníky. Nabízíme kvalitní služby a produkty.

Spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.

Systémy managementu jakosti (QMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení organizace udržuje a neustále zlepšuje efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů. Dobré technické vybavení, zavedený systém práce a kvalifikovaný personál zajišťuje kvalitu dodaných strojů a výrobků.

Bezchybnost procesů je garantována certifikací ISO 9001.

Hlavní cíle systému managementu jakosti

  • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem organizace. Nabízíme zákazníkovi bezvadný výrobek a službu. Jedná se o nekončící proces, který se vyvíjí vzhledem k neustále rostoucím požadavkům zákazníků.
  • Služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků organizace. Známe požadavky a přání našich zákazníků a dokážeme pružně reagovat na jejich individuální potřeby. Usilujeme o to, aby se naše vzájemné vztahy prohlubovaly v partnerství.
  • Snaha pružně reagovat na vývoj trhu a rychlé přizpůsobení nově vznikajícím požadavkům v oblasti poskytovaných služeb a výrobků posilují naši konkurenceschopnost.
  • Základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
  • Organizace vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání v organizaci je pro pracovníky prestižní záležitostí.
  • Procesy a činnosti provádíme tak, abychom předešli škodám způsobeným na majetku a zdraví zaměstnanců. Zaměstnanci jsou řádně seznámeni s činnostmi, které mají vykonávat, zajišťujeme pravidelná školení v oblasti BOZP. Tímto eliminujeme hrozbu vzniku mimořádných událostí.