Spolufinancované projekty EU

Společnost B e H o spol. s r.o. směřuje své aktivity ke zdokonalení výrobního programu, posílení pozice na tuzemském i zahraničním trhu a zkvalitnění pracovního prostředí pro své zaměstnance.

Firma dosahuje těchto cílů také díky realizaci dotačních projektů spolufinancovaných Evropskou unií a Českou republikou:

2021 - 2023 OP PIK APLIKACE (8. výzva)

Název projektu: "Kuchyňská digestoř s funkcí ozonace a antibakteriální sterilizace"

Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout prototyp kuchyňské digestoře s funkcí ozonace a antibakteriální sterilizace. Toto zařízení bude umožňovat ozonaci a germicidní dezinfekci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2020 - 2022 OP PIK APLIKACE (7. výzva)

Název projektu: "Výzkum a vývoj zařízení na přepracování másla - REWORKER"

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zařízení na přepracování másla, které bude splňovat požadavky zákazníků na přepracování vysoce zmraženého másla.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2017 - 2020 OP PIK POTENCIÁL

Název projektu: "Rozšíření centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací"

Projektové číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012346

Cílem projektu je rozšířit stávající kapacitu centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací strojírenských technologií tak, aby kapacitně odpovídala nárůstu inovačních aktivit.

V rámci projektu bylo pořízeno: Seznam pořízeného majetku a zpřístupnění podpořené infrastruktury

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2017 - 2020  OP PIK APLIKACE (3. výzva)

Název projektu: "Výzkum a vývoj zmáselňovače nejvyšší výkonové řady"

Projektové číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010218

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj nového zmáselňovače, který bude splňovat především požadavky zákazníků Středního východu a Jižní Asie. Nový zmáselňovač bude dosahovat výrobní kapacity až 6000 kg másla za hodinu a bude vyroben z nerez oceli.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2017 - 2020 OP PIK INOVACE

Název projektu: "Uvedení na trh homogenizačního másla"

Projektové číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009790

Cílem projektu je uvedení na trh výsledek vlastního výzkumu a vývoje společnosti, nového typu zásobníku másla, který se proti stávajícímu produktu vyznačuje mnohými zlepšeními.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2015 - 2018 OP PIK Aplikace (1. výzva)

Název projektu: "Výzkum a vývoj nové generace zmáselňovačů s vyšším výkonem a účinným chladicím systémem pro využití v teplých klimatických oblastech"

Projektové číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004604

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj nové generace zmáselňovače, který bude splňovat výše uvedené požadavky zákazníků Středního východu a Jižní Asie. Výsledkem projektu bude prototyp a užitný vzor.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2015 - 2018 OP PIK Inovace

Název projektu: "Inovace vkladačů a vykladačů CHOMA"

Cílem projektu je inovace produktové řady vkladačů a vykladačů CHOMA, které jsou určeny pro vkládání a vykládání lahví do automatizovaných lahvárenských provozů. Na inovaci produktu navazuje inovace procesu, v rámci kterého budou pořízeny technologie umožňující efektivní výrobu inovovaného produktu .

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2015 - 2018 OP PIK Potenciál

Název projektu: "Vybudování centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti B e H o  spol. s r.o."

Projektové číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000339

Cílem projektu je vybudování centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pořízení zařízení, software a úprava prostor umožní uvádět na trh nové a inovované výrobky.

V rámci projektu bylo pořízeno: Seznam pořízeného majetku a zpřístupnění podpořené infrastruktury 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2015 - 2018 OP PIK Nemovitosti

Název projektu: "Rekonstrukce a přístavba areálu společnosti II."

Projektové číslo: CZ.1.2.07/0.0/0.0/15_004/0000425

Hlavním cílem projektu je dokončení rekonstrukce areálu společnosti určeného pro průmyslovou výrobu a zabránit jeho chátrání, doplnit areál o další nemovitosti a uspořádat výrobní areál tak, aby fungoval jako jeden ucelený komplex.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2015 - 2018 OP PIK Školicí střediska

Název projektu: "Vybudování školicího střediska společnosti B e H o spol. s r. o."

Projektové číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0000338

Projekt řeší dlouhodobý nedostatek školících místností ve společnosti žadatele. Ta v současné době potřebuje další prostory pro školení jak vlastních zaměstnanců, tak i obchodních zástupců a zákazníků, stejně jako zaměstnanců průmyslových podniků v regionu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2015 - 2018 OP PIK Úspory energie

Název projektu: "Zlepšení tepelně technických vlastností budov výrobního areálu společnosti II."

Projektové číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000316

V rámci projektu budou zlepšeny tepelně technické vlastnosti budov výrobního areálu, u kterých bude provedeno zateplení obvodového pláště, budou opraveny a zatepleny střechy, bude provedena výměna nevyhovujících oken, vchodových dveří a vjezdových vrat za zateplené. Dále bude provedena rekonstrukce elektrických rozvodů a výměna stávajícího způsobu osvětlení za energeticky úspornější systém (LED).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2014 - 2015 OPPI Rozvoj

Předmětem projektu bylo pořízení technologického zařízení na finalizaci výrobků – box na tryskání oceli, box na balotinování nerezových výrobků a lakovací a sušící box pro mokré a práškové lakování.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2013 - 2015 OPPI Inovace

Realizace inovace vycházela z vlastních vývojových aktivit společnosti a ze spolupráce s vysokoškolským výzkumným pracovištěm. Inovována byla stávající výrobková řada zařízení na kontinuální výrobu másla a manipulátorů lahví.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2012 - 2015 OPPI Eko - energie

Projekt zlepšil tepelně technické vlastnosti 4 výrobních a skladových hal a 1 administrativní budovy. Byl zateplen obvodový plášť budov, opraveny a zatepleny střechy, byla provedena výměna topné soustavy, oken, vchodových dveří a vrat. Realizací projektu přinesla výraznou energetickou úsporu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2012 - 2014 OPPI Nemovitosti

Tento projekt umožnil rekonstrukci první části areálu. Výroba mohla být rozšířena a výhodněji uspořádána, byl zlepšen tok materiálu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.