Historie

1872

Zřízením malé zámečnické dílny byl položen základ ke vzniku továrny. Nejprve se tu vyráběly kávové mlýnky, později nože do cukrovarnických řezaček. Dílna se začala rozšiřovat a měnit na továrnu. Byla zahájena výroba kalolisů do cukrovarů. Vlastní slévárna byla nejprve umístěna v budově lihovaru v nedalekém Krucemburku.

1908

Podnik byl přesunut na Staré Ransko. Kvalitní výroba šířila dobrý zvuk firmy a podnik se rozrůstal. Zaměření výroby postupně přešlo na zařízení pro konzervárny, lihovary, potravinářský průmysl, rafinérie petroleje a olejny.

1939 - 1945

V době druhé světové války probíhá v závodě zbrojní výroba pod německým dozorem. Pro potřeby armády byly dodávány nábojnice, náustnice pro protiletadlové dělostřelectvo a dělostřelecké granáty.

1948

Podnik je znárodněn a zařazen pod n. p. První brněnská a královopolská strojírna Brno.

1950

Došlo k začlenění firmy do kovodělných závodů Chotěboř se zaměřením na potravinářský průmysl.

1970

Zahájena výroba prvních zmáselňovačů a poloautomatických vkladačů a vykladačů lahví pro pivovary a sodovkárny.

1992

Po privatizaci získává továrnu firma B e H o spol. s r.o., která se zabývá vývojem a výrobou zmáselňovačů, produkcí nápojové techniky, zařízení z nerezové oceli pro potravinářské provozy  a v neposlední řadě zakázkovou strojírenskou výrobou.

2010

Zahájen výzkum a vývoj nového zmáselňovače s označením "KZ1" (kontinuální zmáselňovač o výkonu 1000 kg/hod.).

2013

Vyroben prototyp zmáselňovače "KZ1" pro testování a měření, provedeny úspěšné zkoušky státní zkušebnou a schválen užitný vzor.

2013-2015

Zahájena a dokončena rekonstrukce jihovýchodní části výrobního areálu. Zlepšeny tepelně technické vlastnosti čtyř výrobních a skladovacích hal a jedné administrativní budovy společnosti.

2015-2018

Zahájena a dokončena kompletní rekonstrukce zbývajících budov na severozápadě areálu. Bylo vybudováno centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, školicí středisko, nové administrativní prostory a stravovací zařízení pro zaměstnance firmy.

Oblast výroby zařízení nápojové techniky a zařízení z nerezové oceli pro potravinářské provozu je stále zdokonalována a inovována. Byl zahájen výzkum a vývoj zmáselňovačů s vyšším výkonem a účinným chladicím systémem pro teplé klimatické oblasti a zmáselňovačů nejvyšší výkonové řady (výkon až 6000 kg/hod.)Všechna vyráběná a nově vyvíjená zařízení patří mezi moderní stroje, které splňují vysoké požadavky zákazníků.

Rozvíjena je také oblast zakázkové strojírenské výroby. Společnost nabízí široké spektum výrobků z různých materiálů a využívá mnoho technologií výroby. Jedná se o díly pro automobilový průmysl, svařované konstrukce (ocelové, nerezové) a výrobky podle požadavků a potřeb zákazníků.

Naše vkladače a vykladače lahví patří mezi nejspolehlivější na trhu.