Konstrukční a projekční práce

Poskytujeme konstrukční a projekční práce v oblasti všeobecného strojírenství:

  • vypracování výkresové dokumentace strojů, zařízení, přípravků a dílců, doplnění o 3D pohled
  • rozkreslení sestav a zhotovení výrobní dokumentace
  • dodání výstupní dokumentace dle přání zákazníka
  • inovace strojů a zařízení
  • rozšíření technologických možností zařízení
  • vývoj a výroba prototypových strojů a zařízení
  • vypracování technologických projektů v 3D

Pro konstrukční řešení v rámci našich zakázek využíváme 3D CAD systém SolidWorks a 2D CAD systém AutoCad pro konstruování dílů, úpravu a optimalizace 3D modelů dodaných zákazníkem.

Pro programování obrábění jednodušších ale i složitějších 3D součástí disponujeme licencí CAM systému SolidCAM.

Používáním těchto systému jsme dosáhli vyšší optimalizace a produktivity na našich obráběcích strojích.