Kontinuální myčky přepravek

Myčky přepravek slouží v lahvárenské lince především k zajištění patřičného kontinuálního očištění přepravky před vložením naplněné lahve. Zařízení dodáváme v celonerezovém provedení.

( více informací )

myčky přepravek

Vlastnosti myček přepravek

  • Funkce obracení přepravek před a za strojem.
  • Mycí proces spočívá v ostřikování přepravky mycím roztokem za vysokého tlaku.
  • Oběh mycího média je uzavřený, lázeň je vyhřívána elektrickou energií nebo parou.
  • Pohon vestavěného dopravníku přepravek je regulován frekvenčním měničem. Tím je zajištěna požadovaná rychlost průchodu přepravek myčkou a odpovídající výkon celé linky.
  • Jednoduchá obsluha a údržba.