Svařované konstrukce

Svařování je proces, kterým vytvoříme trvalý spoj dvou a více součástí. Při svařování musíme působit tlakem, teplem, nebo oběma faktory najednou. Pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné odlišné  metody svařování.

My jsme vybaveni agregátem pro metodu TiG a MiG.

  • metodou TIG je označováno svařování elektrickým obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního plynu. Elektrický oblouk hoří mezi netavící se elektrodou a základním svařovaným materiálem.
  • metoda MiG je metoda svařování, kdy do místa svaru plynule dodáváme přídavný materiál podávacím zařízením. Přídavný materiál se taví elektrickým obloukem a svarová lázeň chrání proud inertního plynu.

Svařujeme konstrukce jak z  uhlíkové tak nerezové oceli do hmotnosti 10 t.